Disclaimer:

Deze site verzamelt de medische protocollen zoals die in gebruik zijn op de afdeling longziekten van het MGG.

De protocollen zijn besproken en goedgekeurd door de discipline Longziekten.


Desalniettemin:

De site is nog in ontwikkeling, nadenken blijft nodig. Er kunnen nog onvolkomenheden in de protocollen aanwezig zijn. De clinicus blijft zelf verantwoordelijk voor zijn\haar handelen.

Opmerkingen en suggesties ter verbetering zijn welkom; hiervoor is een reactieformulier op de site aanwezig.

Akkoord